Χέρι

Τενοντίτιδα δακτύλων
Χέρι

Τενοντίτιδα δακτύλων

Η τενοντίτιδα είναι η φλεγμονή ενός τένοντα, τις ινώδους ταινίας με την οποία ένας μυς προσφύεται σε κάποιο οστό, ενώ η τενοντοελυτρίτιδα, είναι η φλεγμονή

Περισσότερα
Εκτινασσόμενος δάκτυλος
Χέρι

Εκτινασσόμενος δάκτυλος

Η στενωτική τενοντοελυτρίτιδα των καμπτήρων τενόντων είναι η διαφορετική ονομασία- ορισμός που αποδίδεται στην ίδια πάθηση των δακτύλων του χεριού. Θεωρείται μία επώδυνη πάθηση κατά

Περισσότερα

Συμμόρφωση ιδιωτικού ιατρείου με τον Γενικό Κανονισμό της ΕΕ για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα