Πόδι

Βλαισός Μέγας δάκτυλος
Πόδι

Βλαισός Μέγας δάκτυλος

Ο Βλαισός μέγας δάκτυλος είναι ο φλεγμονώδης, παχυμένος ιστός και η υπερτροφία του οστού στη βάση του μεγάλου δακτύλου του ποδιού. Ο κάλος ή τύλος

Περισσότερα

Συμμόρφωση ιδιωτικού ιατρείου με τον Γενικό Κανονισμό της ΕΕ για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα