Ρίκνωση Παλαμιαίας Απονεύρωσης Νόσος Dupuytren

Ρίκνωση Παλαμιαίας Απονεύρωσης Νόσος Dupuytren

Σκλήρυνση και βράχυνση των ιστών στην παλάμη του χεριού με συνέπεια την παραμόρφωση των δακτύλων.

Στη σύσπαση του dupuytren, οι ινώδεις ιστοί στην περιοχή της παλάμης σκληραίνουν με αποτέλεσμα ένα ή περισσότερα δάχτυλα, συνήθως ο παράμεσος και το μικρό δάχτυλο να παραμορφώνονται, καμπτώμενα προς το μέρος της παλάμης. Επίσης μπορεί να εκδηλωθεί σε οποιοδήποτε δάχτυλο, στον αντίχειρα, η στα πέλματα.

Το αίτιο που προκαλεί την συγκεκριμένη πάθηση είναι ακόμα άγνωστο, παρόλο που η πάθηση τείνει να εμφανίζεται συχνότερα και εντονότερα σε άτομα που πάσχουν από επιληψία, ή άτομα που καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες οινοπνευματωδών ποτών.(εθισμένοι)Ο χρόνος εμφάνισης της νόσου είναι μεταξύ 45 και 50 ετών και προσβάλλει συνήθως τον ανδρικό πληθυσμό. Αυτή η πάθηση έχει το όνομα του Γάλλου χειρουργού Guillaume Dupuytren.

Φυσιολογία

Η παλαμιαία απονεύρωση είναι μία μεμβράνη αποτελούμενη από συνδετικό ιστό, βρίσκεται κάτω από την παλάμη του χεριού συνδεόμενη με το δέρμα και επεκτεινόμενη μέχρι τα δάχτυλα.

Συμπτωματολογία

 • Αδυναμία τοποθέτησης όλης της παλάμης σε μία επίπεδη επιφάνεια π.χ.(τραπέζι)
 • Σύγκαμψη δακτύλων
 • ανάπτυξη σκληρών χορδών στην παλάμη και κατά μήκος των δακτύλων
 • Εμφάνιση εξογκώματος στην παλάμη
 • Αδυναμία έκτασης ενός ή περισσοτέρων δακτύλων

Κλινική διάγνωση

Η κλινική εξέταση από τον ειδικό αρκεί για τη διάγνωση της νόσου.

Συντηρητική Θεραπεία

Η πάθηση αν και σπανίως χαρακτηρίζεται επώδυνη η έλλειψη λειτουργικότητας στα δάχτυλα(ακαμψία) σε συνδυασμό και με την δυσμορφία που παρουσιάζει το χέρι προοδευτικά, μπορεί να αποδειχθεί δυσλειτουργικό για τον πάσχοντα. Η συντηρητική θεραπεία που προτείνεται είναι η έγχυση κορτικοστεροειδών και η χρήση αντιφλεγμονωδών φαρμάκων.(υπό την καθοδήγηση γιατρού ή φαρμακοποιού)Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να αποτραπεί η εξέλιξη της σύσπασης. Επίσης προτείνεται η παθητική κινητοποίηση των δακτύλων με σκοπό την αύξηση του εύρους της κίνησης. Σε περίπτωση που η νόσος χαρακτηριστεί προχωρημένη(ο ασθενής δεν μπορεί να τεντώσει τα δάχτυλά του) από την κλινική εικόνα που παρουσιάζει, τότε προτείνεται η χειρουργική επέμβαση με σκοπό την αποκατάσταση της δυσκαμψίας που παρουσιάζει το χέρι του ασθενούς.

Ενδείξεις χειρουργικής επέμβασης

 • Αδυναμία απαγωγής των δακτύλων εξαιτίας της συρρίκνωσης ανάμεσα στα δάχτυλα
 • Όταν η σύγκαμψη φτάσει στο επίπεδο της μετακαρποφαλαγγικής η τής φαλαγγοφαλαγγικη’ς άρθρωσης τις 20ο 30ο
 • Αδυναμία εκτέλεσης των επαγγελματικών υποχρεώσεων

Χειρουργική θεραπεία

Ανάλογα την εξέλιξη και την βαρύτητα της νόσου προτείνονται οι ακόλουθες χειρουργικές τεχνικές.

 • Ολική αφαίρεση της απονεύρωσης
 • Διαδερμική διατομή της παλαμιαίας απονεύρωσης
 • Υφολική αφαίρεση της απονεύρωσης
 • Εκτομή του δέρματος

Η χειρουργική επέμβαση διεξάγεται κυρίως με περιοχική ενδοφλέβια αναισθησία.

Αποθεραπεία

Ο ασθενής εξέρχεται από την κλινική με μία επίδεση στο χέρι, με το πέρας της επέμβασης μπορεί να παρουσιαστεί οίδημα, ή ήπιος πόνος, που περιορίζεται με τη χρήση αναλγητικής αγωγής. Απαιτείται η ανύψωση του χεριού και η άμεση κινητοποίηση των δακτύλων .Οι αλλαγές γίνονται κάθε δύο με τρεις μέρες στο ιατρείο.

Τα ράμματα αφαιρούνται σε διάστημα δύο εβδομάδων.

Μπορεί να προταθεί ειδικό πρόγραμμα φυσικοθεραπείας για την αποφυγή υποτροπής, με στόχο την ανάπτυξη της ευκαμψίας των αρθρώσεων και την βελτίωση της ελαστικότητας τους.

Συμπερασματικά

Το σύνδρομο της παλαμιαίας απονεύρωσης αποτελεί μία χρονιά εξελισσόμενη πάθηση των δακτύλων του χεριού. Ο ασθενής σταδιακά μπορεί να χάσει τη λειτουργικότητα των δακτύλων του χεριού, με αποτέλεσμα να περιοριστούν οι επαγγελματικές υποχρεώσεις και οι δεξιότητες που απαιτούνται στην καθημερινότητα του. Η χειρουργική επέμβαση μπορεί να βελτιώσει, ακόμη και να απαλλάξει οριστικά τον ασθενή ανάλογα με την εξέλιξη του συνδρόμου.

Συμμόρφωση ιδιωτικού ιατρείου με τον Γενικό Κανονισμό της ΕΕ για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα