Ρήξη Τενοντίου Πετάλου

Ρήξη Τενοντίου Πετάλου

Η ρήξη του τενοντίου πετάλου προκαλείται συνήθως από τραυματισμό ή λόγω προχωρημένης ηλικίας. (εκφυλιστικού χαρακτήρα) Η άρση βαρών, μία πτώση στο έδαφος, θεωρούνται παράγοντες κινδύνου. Αποτέλεσμα της ρήξης είναι εκδήλωση πόνου και μυϊκής αδυναμίας σε συνδυασμό με την απώλεια της ομαλότητας της κίνησης στον ώμο.

Φυσιολογία

Το τενόντιο πέταλο αποτελείται από τέσσερις τένοντες τον υπερακάνθιο, τον υποκάνθιο, τον υποπλάτιο, και το ελάσσων στρογγυλό. Οι τένοντες αυτοί “δημιουργούν” ένα ενιαίο πέταλο που περικλείει την κεφαλή του βραχιονίου. Το τενόντιο πέταλο εξασφαλίζει την σταθερότητα μεταξύ της κεφαλής του βραχιονίου και την ωμογλήνη, επιτρέποντας την ομαλή κίνηση στην άρθρωση του ώμου.

Συμπτωματολογία

 • Έντονος πόνος στην περιοχή του ώμου που αντανακλά στον βραχίονα

(Κατά τις νυχτερινές ώρες ο πόνος είναι έντονος ο πάσχων αδυνατεί να στηρίξει τον ωμό στην πλευρά της πάσχουσας περιοχής)

 • Απώλεια της φυσικής δύναμης του ώμου ανάλογα με τη ρήξη και την βλάβη που έχει προκαλέσει(αδυναμία των μυών που έχουν τραυματιστεί)
 • Αδυναμία ο πάσχων να υψώσει το χέρι του πάνω από το ύψος του ώμου και της κεφαλής (δυσκολία στον καλλωπισμό όπως το χτένισμα, αλλαγή ρουχισμού)

Κλινική Διάγνωση

Η λήψη ιστορικού από το γιατρό σε συνδυασμό με την κλινική εξέταση που περιλαμβάνει.

Την έναρξη των συμπτωμάτων, την διάρκεια και την ένταση τους αν είναι συνεχής ή διακοπτόμενη.( έξαρση-ύφεση)Στην κλινική εξέταση θα εκτιμηθεί επίσης η δυναμική που παρουσιάζει ο ώμος, η κινητικότητα της άρθρωσης, και πού εντοπίζονται τα πιο επώδυνα σημεία. Ο απεικονιστικός έλεγχος θα επιτρέψει τον ακριβή εντοπισμό και το μέγεθος της ρήξης του τενοντίου πετάλου.

 • Μαγνητική τομογραφία
 • Ακτινογραφία
 • Χρήση υπερήχου

Θεραπεία

Η συντηρητική θεραπεία περιλαμβάνει

 • Ανάπαυση
 • Χρήση μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων (με την καθοδήγηση ιατρού ή φαρμακοποιού)
 • αποφυγή αθλητικών δραστηριοτήτων που επιδεινώνουν τον πόνο και καταπονούν τις αρθρώσεις

Ή βιολογικού τύπου θεραπείες είναι νέες μέθοδοι που σκοπό έχουν να βοηθήσουν μέσω της αναγεννητικής ικανότητας τον ανθρώπινο οργανισμό να αναρρώσει φυσιολογικά.

 • Χορήγηση βλαστοκυττάρων
 • Χορήγηση πλάσματος πλούσιο σε αιμοπετάλια

Στόχος της συντηρητικής θεραπείας είναι ο πάσχων να επανέλθει, μειώνοντας την δυσφορία, και την ένταση των συμπτωμάτων.Σε περίπτωση που δεν ανταποκριθεί στις θεραπείες προτείνεται η χειρουργική αντιμετώπιση.

Χειρουργική θεραπεία

Η αρθροσκόπηση ώμου αποτελεί την πλέον σύγχρονη λύση-αντιμετώπιση για την ρήξη τενοντίου πετάλου. Είναι ελάχιστα επεμβατική με πληθώρα πλεονεκτημάτων.

 • Μικρό ποσοστό επιπλοκών
 • Μικρή χειρουργική τομή
 • Υψηλή διαγνωστική ακρίβεια

Η επέμβαση διενεργείται με γενική αναισθησία ή περιοχική αναισθησία. Κατά την αρθροσκοπική διαδικασία ο χειρουργός διαμέσου δυο πολύ μικρών οπών και με την εισαγωγή κάμερας υψηλής ευκρίνειας επιτρέπει στο να εκτελεστούν οι κατάλληλες χειρουργικές πράξεις-τεχνικές με ασφάλεια, διορθώνοντας τις ανατομικές βλάβες της ρήξης του τενοντίου πετάλου. Ο ασθενής εξέρχεται από το νοσοκομείο την ίδια μέρα, και στις επόμενες μέρες είναι σε θέση να εκτελεί καθημερινά ορισμένες από τις δραστηριότητες που του επιτρέπεται χωρίς την παρουσία πόνου όπως, ατομική φροντίδα οδήγηση, χρήση υπολογιστή. Η επιστροφή σε χειρωνακτικές εργασίες και τις αθλητικές δραστηριότητες απαιτεί μία εξατομικευμένη προσέγγιση με βάση την έκταση της βλάβης και την χειρουργική αποκατάσταση που προηγήθηκε, καθώς και την προσήλωση που επέδειξε ο πάσχων στις οδηγίες του γιατρού.

Συμπερασματικά

Η ρήξη του τενοντίου πετάλου αποτελεί μία σοβαρή πάθηση τραυματικού η εκφυλιστικού γεγονότος. Σε περίπτωση που ο πάσχων αγνοήσει τα συμπτώματα και την κατάλληλη θεραπεία, με την πάροδο του χρόνου ο αρθρικός χόνδρος θα φθαρεί, οδηγώντας σε μία αρθρίτιδα με αδυναμία ακόμη και να εκτελεί φυσιολογικές κινήσεις, εξαιτίας του πόνου και της δυσκαμψίας, που μπορεί να προκαλέσει” εδραιώνοντας” την βλάβη και την έκταση της. Η κατάλληλη θεραπευτική προσέγγιση μπορεί να οδηγήσει στην θεραπεία χωρίς την παρουσία επιπλοκών, προσφέροντας την αυτονομία και την λειτουργικότητα πού είχε πριν τη ρήξη ο ασθενής.

Συμμόρφωση ιδιωτικού ιατρείου με τον Γενικό Κανονισμό της ΕΕ για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα