Το σύνδρομο πρόσκρουσης ώμου και η επίλυσή του μέσω της αρθροσκόπησης ώμου

Το σύνδρομο πρόσκρουσης ώμου και η επίλυσή του μέσω της αρθροσκόπησης ώμου

Το σύνδρομο πρόσκρουσης ώμου είναι μια συνήθης πάθηση που επηρεάζει τους αθλητές, αλλά και τα άτομα που απασχολούνται με επαγγέλματα που απαιτούν επανειλημμένες κινήσεις του ώμου. Με τα σύγχρονα δεδομένα στον χώρο της ορθοπεδικής χειρουργικής, αντιμετωπίζεται με την αρθροσκόπηση ώμου.

Πρόκειται για μια κατάσταση που αφορά στη φλεγμονή που αναπτύσσεται στον υπακρωμιακό χώρο και συνήθως προκύπτει ως αποτέλεσμα του ερεθισμού των τενόντων του στροφικού πετάλου, όταν αυτοί προσκρούουν στο ακρώμιο. Αυτό προκαλεί πόνο, αδυναμία, δυσκινησία και περιορισμένη κίνηση του ώμου.

Σύνδρομο πρόσκρουσης ώμου

Το σύνδρομο πρόσκρουσης του ώμου μπορεί να περιλαμβάνει διάφορες παθήσεις, όπως είναι η χρόνια τενοντοπάθεια του στροφικού πετάλου, η υπακρωμιακή θυλακίτιδα και η ασβεστοποιός τενοντίτιδα. Οι παθήσεις αυτές προκαλούν τριβή μεταξύ του κορακοακρωμιακού τόξου και του υπερακάθιου τένοντα.

Το σύνδρομο πρόσκρουσης του ώμου εμφανίζεται συχνότερα σε άτομα ηλικίας έως 25 χρόνων, που αθλούνται ή βρίσκονται σε έντονη φυσική δραστηριότητα, καθώς και επαγγελματίες που ασκούν χειρωνακτικές εργασίες. Θεωρείται η πιο συνηθισμένη πάθηση του ώμου, καθώς αντιπροσωπεύει περίπου το 60% των περιπτώσεων που προσέρχονται στον ορθοπεδικό με κάποια ενόχληση που αφορά στο σημείο.

Μεταξύ των αιτιών βρίσκονται: η υπερβολική χρήση του σημείου μέσω επαναλαμβανόμενων κινήσεων, η μυϊκή δυστοκία στο στροφικό πέταλο και τους μύες που το αποτελούν που οδηγεί σε μετατόπιση των βραχιόνων, η εκφυλιστική τενοντοπάθεια αλλά και η συρρίκνωση των μυών της περιοχής των ώμων και της πλάτης.

Μέχρι πρόσφατα, η θεραπεία του συνδρόμου πρόσκρουσης ώμου περιλάμβανε κυρίως συντηρητικές προσεγγίσεις, όπως φυσιοθεραπεία, ανάπαυση και φάρμακα για τον έλεγχο του πόνου. Ωστόσο, η αποτελεσματικότητα αυτών των μεθόδων ήταν περιορισμένη και σε ορισμένες περιπτώσεις τα συμπτώματα επανέρχονταν μετά από κάποιο διάστημα. Έτσι, η εναλλακτική λύση ήρθε με την αρθροσκόπηση ώμου, ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα με έναν αποτελεσματικό τρόπο.

Η αρθροσκόπηση ώμου για την εκτίμηση και τη διαχείριση του συνδρόμου πρόσκρουσης ώμου

Η αρθροσκόπηση ώμου είναι μια χειρουργική διαδικασία όπου ο γιατρός εισάγει έναν μικροσκοπικό σωλήνα με κάμερα στον ώμο μέσω μιας μικρής τομής. Αυτός ο σωλήνας επιτρέπει στον γιατρό να δει τη δομή του ώμου και να εκτιμήσει τη βλάβη ή το πρόβλημα που προκαλεί το σύνδρομο πρόσκρουσης. Η αρθροσκόπηση ώμου μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για διάγνωση όσο και για θεραπεία, ανάλογα με το βαθμό της βλάβης και τις ανάγκες του ατόμου.

Μια από τις κύριες επεμβάσεις που μπορεί να πραγματοποιηθεί με την αρθροσκόπηση ώμου είναι η αποκατάσταση των ρήξεων, ιδίως του υπερακανθίου και της μακράς κεφαλής του τένοντα του δικεφάλου με αποτέλεσμα τη βελτίωση του εύρους της κινητικότητας του ώμου, ο καθαρισμός του υπακρωμιακού θυλάκου, με σκοπό της διεύρυνσης του χώρου που διαθέτει η βραχιόνια κεφαλή για να κινείται και, άρα τη μείωση του άλγους, αλλά και η αφαίρεση μέρους του ακρωμίου (ακρωμιοπλαστική) με σκοπό να αυξηθεί ο υπακρωμιακός χώρος και να ελαττωθεί ο πόνος.

Η διαδικασία μπορεί να γίνει και με άλλες, παραδοσιακές χειρουργικές μεθόδους, αλλά η αρθροσκόπηση ώμου προσφέρει τα μέγιστα πλεονεκτήματα. Καταρχάς, η αρθροσκόπηση είναι μια ελάχιστα επεμβατική διαδικασία, καθώς απαιτεί μικρή τομή και χρησιμοποιεί έναν μικρό σωλήνα. Αυτό σημαίνει λιγότερο κίνδυνο για επιπλοκές, λιγότερο χρόνο αποθεραπείας και γρηγορότερη επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες.

Επιπλέον, η αρθροσκόπηση ώμου παρέχει καλύτερη οπτική και ακριβεία στο γιατρό κατά τη διενέργεια της επέμβασης λόγω της σύγχρονης τεχνολογίας απεικόνισης. Αυτό του επιτρέπει να επεμβαίνει με μεγαλύτερη ακρίβεια και να διορθώνει το πρόβλημα με ακριβείς κινήσεις. Επιπλέον, ο γιατρός μπορεί να εκτιμήσει την κατάσταση του ώμου κατά τη διάρκεια της αρθροσκόπησης και να προσαρμόσει τη θεραπεία ανάλογα.

Συνοψίζοντας, το σύνδρομο πρόσκρουσης ώμου είναι μια κοινή και ενοχλητική πάθηση που μπορεί να επηρεάσει την καθημερινή ζωή των ασθενών. Η αρθροσκόπηση ώμου αποτελεί μια αποτελεσματική μέθοδο για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης, προσφέροντας λιγότερο πόνο, ελαχιστοποίηση των επεισοδίων, γρηγορότερη αποθεραπεία και βελτιωμένη ποιότητα ζωής για τους ασθενείς.

Συμμόρφωση ιδιωτικού ιατρείου με τον Γενικό Κανονισμό της ΕΕ για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα