Ενδείξεις και αντενδείξεις για την αρθροσκόπηση γόνατος

Ενδείξεις και αντενδείξεις για την αρθροσκόπηση γόνατος

Η αρθροσκόπηση γόνατος είναι μια ελάχιστα επεμβατική χειρουργική τεχνική που χρησιμοποιείται για τη διάγνωση και τη θεραπεία προβλημάτων στο γόνατο. Αυτή η διαδικασία έχει γίνει δημοφιλής γιατί επιτρέπει στον χειρουργό να εξετάσει το γόνατο με μεγάλη ακρίβεια και να προβεί σε θεραπευτικά μέτρα αναλόγως.

Ας εξετάσουμε μερικές από τις ενδείξεις για αρθροσκόπηση γόνατος

  1. Κοινές δυσλειτουργίες του γόνατος: Η αρθροσκόπηση γόνατος συνίσταται όταν υπάρχουν πόνοι, δυσκαμψία, δυσκολία στην κίνηση ή οποιαδήποτε άλλη δυσλειτουργία του γόνατος. Παραδείγματα προβλημάτων που μπορεί να αντιμετωπιστούν με την αρθροσκόπηση γόνατος περιλαμβάνουν τραυματισμούς χόνδρου, μηνίσκους, πολλαπλές ρήξεις και αρθρίτιδα του γόνατος.
  2. Αξιολόγηση για μια χειρουργική επέμβαση: Ένας άλλος λόγος για να προχωρήσει κανείς σε αρθροσκόπηση γόνατος μπορεί να είναι η ανάγκη για χειρουργική επέμβαση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η αρθροσκόπηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέθοδος για την επιβεβαίωση μιας διάγνωσης και την αξιολόγηση του προβλήματος πριν από μια πιο περίπλοκη επέμβαση. Για παράδειγμα, η αρθροσκόπηση μπορεί να βοηθήσει στον καθορισμό της έκτασης της ζημιάς και την αποφυγή περαιτέρω επεμβάσεων που μπορεί να μην είναι απαραίτητες.
  3. Αντιμετώπιση ρήξης χιαστού: Η αρθροσκόπηση γόνατος έχει επίσης αναγνωριστεί ως μια χρήσιμη μέθοδος για την αντιμετώπιση ρήξεων στους χιαστούς του γόνατος. Οι χιαστοί είναι δομές που συμβάλλουν στη σταθερότητα του γόνατος, αλλά μπορεί να υποστούν βλάβη και ρήξεις λόγω τραυμάτων ή φυσιολογικής φθοράς. Η αρθροσκόπηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διόρθωση αυτών των προβλημάτων και την αποκατάσταση της φυσιολογικής κινητικότητας του γόνατος.
  4. Η λύση στα ελεύθερα σώματα των αρθρώσεων: Τέλος, η αρθροσκόπηση γόνατος μπορεί να εντοπίσει και να αφαιρέσει ελεύθερα σώματα που μπορούν να προκαλέσουν ερεθισμό, πόνο και κακή λειτουργία του σημείου. Τα ελεύθερα σώματα των αρθρώσεων είναι τα σώματα που επηρεάζουν την κίνηση μιας άρθρωσης, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι πιέσεις που ασκούνται από τα γειτονικά σώματα.

Όταν τα ελεύθερα σώματα κινούνται μέσα στην άρθρωση, προκαλούν σοβαρά προβλήματα που μπορεί να τη φτάσουν σε ένα σημείο όπου η άρθρωση δεν λειτουργεί σωστά, δηλαδή δεν μπορεί να κινηθεί πλήρως και να λυγίσει.

Παρόλο που η επέμβαση αυτή θεωρείται μία συνήθης και σχετικά ασφαλής επέμβαση, υπάρχουν ορισμένες αντενδείξεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη πριν κανονιστεί αυτή η επέμβαση.

Ορισμένες από αυτές τις αντενδείξεις είναι οι εξής:

  1. Σοβαρές καρδιαγγειακές παθήσεις: Αν ο ασθενής πάσχει από καρδιακές ανεπάρκειες, υψηλή αρτηριακή πίεση, καρδιακή αρρυθμία ή άλλες σοβαρές καρδιαγγειακές παθήσεις, η αρθροσκόπηση γόνατος μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για την υγεία του. Ο κατάλληλος χειρουργός θα εκτιμήσει προσεκτικά την κατάσταση της καρδιάς του ασθενούς και θα αποφασιστεί εάν η επέμβαση είναι ασφαλής ή αν θα πρέπει να αναζητηθούν εναλλακτικές θεραπείες.
  2. Βαρύς τραυματισμός του γόνατος: Σε κάποιες περιπτώσεις, το γόνατο μπορεί να έχει υποστεί τόσο σοβαρές ζημιές, όπως ένας βαρύς τραυματισμός ή κάποιας μορφής σοβαρή οστεοαρθρίτιδα, που η αρθροσκόπηση γόνατος δεν είναι εφικτή. Σε αυτές τις περιπτώσεις, μπορεί να χρειαστεί να ληφθούν υπόψη άλλες επεμβάσεις όπως μια ολική αρθροπλαστική.
  3. Σοβαρή φλεγμονώδης αρθροπάθεια: Η αρθροσκόπηση γόνατος δεν συνιστάται σε ασθενείς που πάσχουν από σοβαρή φλεγμονώδη αρθροπάθεια. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η επέμβαση μπορεί να επιδεινώσει την φλεγμονώδη κατάσταση και να προκαλέσει περαιτέρω επιπλοκές.
  4. Προβλήματα κίνησης και μυϊκή αδυναμία: Σε κάποιες περιπτώσεις, ασθενείς που έχουν σοβαρά προβλήματα κίνησης και μυϊκή αδυναμία μπορεί να μην προτιμηθούν για αρθροσκόπηση γόνατος. Η αδυναμία να στηρίξουν το γόνατο μετά την επέμβαση μπορεί να καθιστά δυσανάλογα δύσκολη την αποκατάσταση και την ανάρρωση.

Συνοπτικά, οι ενδείξεις που υποδεικνύουν ότι η αρθροσκόπηση γόνατος είναι η κατάλληλη επέμβαση περιλαμβάνουν πόνο, δυσλειτουργία, τραυματισμούς, ρήξεις και αρθρίτιδα. Ο χειρουργός μπορεί να διερευνήσει και να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα με μεγάλη ακρίβεια και αποτελεσματικότητα έχοντας στα χέρια του τη συγκεκριμένη μέθοδο.

Αντίστοιχα, ορισμένες αντενδείξεις για αρθροσκόπηση γόνατος μπορεί να είναι η ύπαρξη σοβαρών καρδιαγγειακών παθήσεων, τραυματισμών, φλεγμονώδους αρθροπάθειας ή μυϊκών συμπτωμάτων.

Οι ασθενείς πρέπει να συμβουλεύονται τον ιατρό τους και να συνεξετάζουν τα πλεονεκτήματα και τους κινδύνους οποιασδήποτε επέμβασης. Εξ άλλου, ο ειδικός θα λάβει υπόψη την κατάσταση του ασθενούς και θα προτείνει την καλύτερη επιλογή για την υγεία του.

Συμμόρφωση ιδιωτικού ιατρείου με τον Γενικό Κανονισμό της ΕΕ για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα