Διασωστική αρθροσκόπηση ώμου: Τι είναι & πότε εφαρμόζεται

diasostiki

Η διασωστική αρθροσκόπηση ώμου είναι μία εξειδικευμένη και απαιτητική τεχνική, η οποία μπορεί να σώσει την άρθρωση του ώμου, όταν η αντικατάστασή της είναι μονόδρομος.

Η αρθροσκόπηση και οι πολύ σπουδαίες, σύγχρονες και αποδοτικές τεχνικές της, είναι ευρέως γνωστές και καθολικά αποδεκτές.

Άλλη μια κρίσιμη περίπτωση κατά οποία εφαρμόζονται με σκοπό την αποκατάσταση του προβλήματος, είναι όταν η περιοχή του ώμου βρίσκεται σε οριακή κατάσταση.

Τι είναι λοιπόν η διασωστική αρθροσκόπηση ώμου;

Διασωστική αρθροσκόπηση ώμου

Τι είναι

Η διασωστική αρθροσκόπηση ώμου είναι μια ελάχιστα επεμβατική μέθοδος, στην οποία με μικρές τομές, λεπτά εργαλεία και τη βοήθεια μικροκάμερας, αποκαθίστανται βαριές βλάβες των τενόντων του ώμου, που προκαλούν οξύ πόνο και σοβαρή αδυναμία κίνησης.

Αρχικά, εντοπίζονται οι βλάβες των τενόντων και στη συνέχεια με εξειδικευμένες τεχνικές, οι τένοντες αντικαθίστανται.

Αυτό πραγματοποιείται είτε παίρνοντας μοσχεύματα από δότριες περιοχές και μεταφέρνοντάς τα εκεί (μεταμόσχευση τενόντων), είτε με τενοντομεταφορά, δηλαδή παίρνοντας τένοντες από την περιοχή του ώμου και μεταφέροντας τους, σε κάποια άλλη ανατομική θέση.

Έτσι, ο ασθενής καταφέρνει να ξεπεράσει την όποια έκφανση αναπηρίας στην περιοχή.

Η τεχνική ονομάζεται διασωστική αρθροσκόπηση, διότι διασώζει την άρθρωση από την ολική αντικατάστασή της, τη λεγόμενη ολική αρθροπλαστική του ώμου.

Πως πραγματοποιείται – διαδικασία

Η επέμβαση ξεκινά με το άνοιγμα μερικών τομών ελάχιστων χιλιοστών στην πάσχουσα περιοχή. Έτσι, ο ειδικός χειρουργός, εισάγει μέσα από τις τομές τα απαραίτητα εργαλεία.

Καταρχάς, εισάγει μια μικρόκαμερα με την οποία μπορεί να βλέπει μέσα στην άρθρωση με ευκρίνεια, την κατάσταση της βλάβης. Έπειτα, εισάγει τα αναγκαία μικροσκοπικά ιατρικά εργαλεία, για να αποκαταστήσει το πρόβλημα.

Τέλος, με τη χρήση ειδικών ραμμάτων, ικριωμάτων, τεχνικών τενοντομεταφορών και αυτομοσχευμάτων, επιτυγχάνεται η επαναφορά της λειτουργικότητας των μυών και των τενόντων της άρθρωσης.

Αυτό βέβαια, προϋποθέτει άρτια υποστήριξη από τεχνολογικό εξοπλισμό, πολύ καλή τεχνογνωσία των εμφυτεύσιμων υλικών, ικριωμάτων, των βιοαπορροφήσιμων μπαλονιών, των ραμμάτων και φυσικά χειρουργική δεξιότητα και μεγάλη εμπειρία από τον ορθοπεδικό χειρουργό.

Σε ποιους απευθύνεται η συγκεκριμένη τεχνική

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η τεχνική αυτή απευθύνεται συνήθως, σε ασθενείς άνω των 50 ετών, που είτε λόγω τραυματισμού είτε λόγω εκφυλισμού (κληρονομικότητας) έχουν μαζικές και χρόνιες ρήξεις των τενόντων (3 & 4 τένοντες).

Συχνά, συνοδεύονται από ατροφικούς μυς και δυσλειτουργία στην άρθρωση του ώμου. Σε αυτήν την κατηγορία ασθενών, συνήθως προτείνεται η αντικατάσταση της άρθρωσης, η λεγόμενη ανάστροφη ολική αρθροπλαστική του ώμου (ένα χειρουργείο με πολλές ιδιαιτερότητες).

Η διασωστική αρθροσκόπηση του ώμου, ούσα μια ελάχιστα επεμβατική μέθοδος και με ελάχιστη νοσηλεία, καταφέρνει να αποκαταστήσει τη λειτουργικότητα του ώμου και να προσφέρει ικανοποιητική ποιότητα ζωής στον πάσχοντα σε βάθος χρόνου.

Εξαλείφει ή στη χειρότερη παρατείνει, την ανάγκη εφαρμογής της αντικατάστασης της άρθρωσης.

Ποιο είναι το πρόγραμμα αποκατάστασης

Ο ασθενής εξέρχεται την ίδια ημέρα από το νοσοκομείο χωρίς πόνο και ακολουθεί ένα πρόγραμμα αποκατάστασης ανάλογα με την τεχνική όπου εφαρμόστηκε. Συνήθως, προτείνονται φυσιοθεραπευτικές συνεδρίες ενδυνάμωσης, από 1 έως 4 μήνες.

Στόχος είναι η ανάκτηση της λειτουργικότητας της άρθρωσης.

Από ποιους πραγματοποιείται η τεχνική

Η διασωστική αρθροσκόπηση ώμου πραγματοποιείται από εξειδικευμένους ορθοπεδικούς χειρουργούς που διαθέτουν εξαιρετική γνώση της ανατομίας της άρθρωσης του ώμου, χειρουργική δεινότητα και μεγάλη εμπειρία σε χειρουργικές επεμβάσεις του ώμου.

Η συγκεκριμένη μέθοδος αποτελεί μια εξέχουσα και αξιόπιστη χειρουργική μέθοδο. Με τις καινοτόμες πρακτικές της αρθροσκοπικής χειρουργικής, πολλοί είναι οι ασθενείς που έχουν καταφέρει να ανακτήσουν σε τεράστιο βαθμό, τη χαμένη ποιότητα ζωής στη καθημερινότητά τους. Ένα σπουδαίο όφελος αυτών των τεχνικών, είναι ότι τα αποτελέσματα έχουν μεγάλη διάρκεια στον χρόνο.

Φυσικά, για να συμβούν όλα αυτά, πρέπει να υπάρχει η απαραίτητη καθοδήγηση από τους ειδικούς. Οι εξειδικευμένοι ορθοπεδικοί χειρούργοι είναι οι μόνοι που πρέπει να εμπιστευόμαστε.

Συμμόρφωση ιδιωτικού ιατρείου με τον Γενικό Κανονισμό της ΕΕ για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα