Αρθροσκόπηση ώμου: Μια σύγχρονη, αξιόπιστη και ελάχιστα επεμβατική μέθοδος

omos1

Η αρθροσκόπηση ώμου είναι μια ελάχιστα επεμβατική μέθοδος και αποτελεί την πιο σύγχρονη και αποτελεσματική μέθοδο για την αντιμετώπιση των συχνών παθήσεων του ώμου.

Γενικά, η αρθροσκόπηση αποτελεί τη βέλτιστη λύση τόσο για τη διάγνωση όσο και για την αντιμετώπιση των ορθοπεδικών παθήσεων.

Αρχικά, ξεκίνησε να εφαρμόζεται κυρίως σε επαγγελματίες αθλητές, αλλά στην πορεία η χρήση της διευρύνθηκε λόγω των σπουδαίων πλεονεκτημάτων της.

Πλέον, οι ειδικοί επιλέγουν την αρθροσκόπηση κατά κόρον. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι υποβάλλονται καθημερινά σε αυτή την επέμβαση, προκειμένου να αντιμετωπίσουν προβλήματα υγείας που τους ταλαιπωρούν.

Τα οφέλη της μεθόδου είναι τόσο αξιόλογα, αφού η χρήση της μπορεί να είναι διττή τόσο για διαγνωστικούς όσο και για θεραπευτικούς σκοπούς.

Πρακτικά μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις αρθρώσεις του ανθρώπινου σώματος (γόνατο, ώμος, ποδοκνημική, καρπός, ισχίο, αγκώνας), αλλά αυτές στις οποίες πραγματοποιείται συχνότερα είναι το γόνατο και ο ώμος.

Αυτό συμβαίνει λόγω του ότι αυτές οι αρθρώσεις εμφανίζουν συχνότερα βλάβες τόσο στον αθλητικό όσο και στον γενικό πληθυσμό.

Τι ακριβώς είναι λοιπόν η αρθροσκόπηση ώμου; Ποια είναι η διαδικασία της επέμβασης;

Αρθροσκόπηση ώμου

Ανατομία ώμου

Πριν ξεκινήσουμε την ανάλυση για την αρθροσκόπηση στη περιοχή του ώμου, είναι πολύ χρήσιμο να γίνει μια συνοπτική ανάλυση της ανατομίας του ώμου.

Ο ώμος είναι η πιο σύνθετη άρθρωση του σώματος, καθώς μπορεί να κινείται σε πολλαπλά επίπεδα στον χώρο. Έχει μεγάλο εύρος κινήσεων και μπορεί να συγκρατεί μεγάλος βάρος.

Αποτελείται από τρία οστά, την ωμοπλάτη, το βραχιόνιο και την κλείδα, ενώ διαθέτει κάποιες πολύ σημαντικές δομές γύρω από τον ώμο.

Αυτές οι δομές είναι οι εξής:

  • Στροφικό Πέταλο (τενόντιο πέταλο)

Το στροφικό πέταλο αποτελείται από τέσσερεις τένοντες τον υπερακάνθιο, τον υπακάνθιο, τον υποπλάτιο και τον ελάσσονα στρογγύλο.

Το στροφικό πέταλο είναι υπεύθυνο για τις κινήσεις του ώμου και σταθεροποιεί την άρθρωση.

  • Επιχείλιος χόνδρος

Επιχείλιος χόνδρος είναι το κομμάτι συνδετικού ιστού που ευθύνεται για τη σταθερότητα του ώμου. Βρίσκεται στην ωμογλήνη και τραυματίζεται όταν ο ώμος παθαίνει εξάρθρωση.

  • Χόνδρος

Ο αρθρικός χόνδρος καλύπτει την αρθρική επιφάνεια. Είναι λείος και επιτρέπει την ομαλή και απρόσκοπτη ολίσθηση των οστών.

  • Ακρώμιο

Είναι η προεξοχή της ωμοπλάτης που βρίσκεται πάνω από το στροφικό πέταλο.

  • Ορογόνος Θύλακας (bursa)

Ανάμεσα στο ακρώμιο και στο στροφικό πέταλο βρίσκεται ο ορογόνος θύλακας. Ο ορογόνος θύλακας παράγει υγρό και βοηθάει στην ομαλή ολίσθηση του στροφικού πετάλου στις κινήσεις του ώμου.

Γίνεται λοιπόν φανερό, ότι μια εύρυθμη λειτουργία όλων των μελών που συνθέτουν την άρθρωση, είναι απαραίτητη για την ελευθερία των κινήσεων.

Αρθροσκόπηση ώμου

Προεγχειρητική διαδικασία

Για να διασφαλιστεί η λειτουργικότητα της άρθρωσης επιλέγεται η μέθοδος της αρθροσκόπησης. Πολλές από τις παθήσεις και βλάβες που προκύπτουν στην άρθρωση, μπορούν να αντιμετωπιστούν με αυτήν τη χειρουργική τεχνική.

Ποια είναι η προεγχειρητική διαδικασία πριν υποβληθεί ένας ασθενής στην επέμβαση;

Ο ειδικός ορθοπεδικός χειρουργός σε συνεργασία με τον αναισθησιολόγο που έχουν αναλάβει τον ασθενή θα τον ενημερώσουν, (αφού φυσικά τον εξετάσουν) για ό,τι ακολουθεί.

Καταρχάς, θα ληφθεί αναλυτικό ιστορικό και θα οργανωθεί ο προεγχειρητικός έλεγχος. Ο προεγχειρητικός έλεγχος περιλαμβάνει απλές αιματολογικές εξετάσεις, ακτινογραφία θώρακος και καρδιολογική εκτίμηση.

Συμμόρφωση ιδιωτικού ιατρείου με τον Γενικό Κανονισμό της ΕΕ για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα